مروری بر مقالات تارنمای گفتمان تعاون

خلاصه سیاستی شماره هفت/7
تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
بهار 1399

مخاطب گزارش:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی‌ها.
پیام‌های کلیدی گزارش:
تمرکز بر معرفی تعاونی‌ها و تأکید بر توسعه آن‌ها؛
اکتفا به مطالعات اسنادی و ترجمه؛
عدم ارتباط موضوعی با تعاون و / یا تعاونی‌ها؛
کمبود مطالعات میدانی و بررسی یک جامعه آماری مشخص؛
عدم وجاهت علمی:
۱. ساختار: تعدد ساختار و عدم رعایت ساختار علمی؛
۲. محتوا: کاربرد روش‌های اسنادی صرفا برای ترجمه و معرفی و توسعه تعاونی‌ها در رویکرد اقتصادی.
گزینه‌های سیاستی موجود:
تعیین ساختار مقالات با ارجاع به پایگاه‌های معتبر توسط کمیته‌ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی‌ها و یک مسئول اجرایی با سابقۀ علمی؛
ارائه چارچوب یادداشت نویسی در کنار مقالات برای موضوعات روز برحسب نیازهای موجود.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با هدف پوشش این خلا نظری با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.