مروری بر گزارش‌های گفتمان تعاون

خلاصه سیاستی شماره هشت/8
تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
بهار 1399

مخاطبان گزارش:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی‌ها.
پیام‌های کلیدی گزارش:
ایرادهای مشترک:
۱. ساختار: پراکندگی صوری و عدم رعایت چارچوب علمی؛
۲. محتوا: غلبه حیطه اقتصادی؛
تأکید صرف بر معرفی و توسعه تعاونی‌ها؛
عدم ارتباط موضوعی با تعاون یا تعاونی‌ها (در برخی موارد).
گزینه‌های سیاستی موجود:
انجام اقدامات ذیل توسط کمیته‌ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی‌ها و یک مسئول اجرایی با سابقۀ علمی:
۱. تصریح کارکرد گزارش‌ها با وجود دیگر تولیدات محتوایی همچون مقالات؛
۲. تعیین اهداف گزارش‌ها برحسب نیازهای پژوهشی و اجرایی؛
۳. تعیین ساختاری واحد برای گزارشات.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با هدف پوشش این خلا نظری با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.