مروری بر کتاب‌های تارنمای گفتمان تعاون

خلاصه سیاستی شماره نه/9
تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
بهار 1399

چه کسی مخاطب گزارش است؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی‌ها.
پیام‌های کلیدی گزارش:
غلبه موضوعات مدیریت و حقوقی بر سایر حیطه‌ها؛
تراکم انتشار کتب در فاصله سالهای 87-90.
گزینه‌های سیاستی موجود:
تعیین اولویت‌های پژوهشی در ارتباط با نیازهای معاونت تعاون با نظر شورای علمی و راهبری اندیشکده به همراه رؤسای اجرایی؛
تعیین ساختار کتاب با ارجاع به فرمت‌های انتشارات معتبر توسط کمیته‌ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی‌ها و یک مسئول اجرایی با سابقۀ علمی.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با هدف پوشش این خلا نظری با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.