بررسی پایان نامه‌های حقوقی در حوزه تعاون

خلاصه سیاستی شماره ده/10
تهیه شده در دپارتمان فرهنگی- اجتماعی
بهار 1399

مخاطبان گزارش:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی‌ها.
پیام‌های کلیدی گزارش:
پس از جست و جو و بررسی در زمینه پایان نامه‌های حقوقی در حوزه تعاون، 36 پایان نامه یافت شد که تنها 2 مورد از آنها در تارنمای گفتمان تعاون موجود و ثبت است؛
باوجود عدم حمایت محسوس در زمینه مباحث حقوقی حوزه تعاون، به نظر می‌رسد این تعداد پایان نامه نشانه علاقه‌مندی جامعه دانشگاهی رشته حقوق به حوزه تعاون است؛
لزوم هدفمند ساختن علاقه‌مندی مذکور در جهت تأمین نیازها و حل مسائل و مشکلات حقوقی حوزه تعاون است.
گزینه‌ها و توصیه‌های سیاستی:
تشکیل یک کارگروه حقوقی جهت شناسایی و برقراری ارتباط با دانشکده‌های برتر حقوق در سطح کشور و اساتید حقوقی علاقه‌مند به حوزه تعاون؛
تعیین و تنقیح موضوعات و مباحث حقوقی مدنظر معاونت تعاون و برو نسپاری آن‌ها به دانشکده‌های مذکور در قالب تصویب و تدوین پایان نامه و انعقاد قراردادهای حمایتی با آنها در همین زمینه.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با هدف پوشش این خلا نظری با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.