کارکردهای تعاونی‌ها دراشتغال تولید و کارآفرینی در کشور

خلاصه سیاستی شماره یازده/11
تهیه شده در دپارتمان اقتصادی
بهار 1399

چه کسی مخاطب گزارش است؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پیام‌های کلیدی:
تشدید تحریم‌ها و تضییقات بین‌المللی غرب به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران؛
تبدیل عرصه‌های مختلف اقتصاد و معيشت به پاشنه آشیلی اساسي براي نظام جمهوری اسامی ایران طی سال‌های اخیر؛
لزوم توجه به اقتصادهای مردم محور ازجمله تعاونی‌ها در این شرایط بر اساس نظرات صاحبنظران و تأکیدات مقام معظم رهبری؛
تعاونی‌ها اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین اقدام در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در کشور و بسط و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی؛
عدم کارآمدی و بازدهی تعاونی‌ها بر اساس نتایج مورد انتظار و از پیش تعیین شده؛
سهم کنونی تعاونی‌ها یک پنجم جایگاه و سهم مطلوبِ بخش تعاون در اقتصاد ملی.
گزینه‌ها و توصیه‌های سیاستی:
تصویرسازی ملموس به منظور درک عملی منافع مادی و معنوی گسترش همه جانبه تعاونی‌ها به کمک ابزارهای مختلف نظیر ظرفیت‌های فضای مجازی و وسایل الکترونیک؛
فراهم سازی بسترهای لازم جهت توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها نظیر الزام دارا بودن مهارت یا دانشی مرتبط با تعاونی‌ها برای مدیران و اعضای فعال تعاونی‌ها؛
حمايت بهینه سيستم بانكي کشور از تعاونی‌ها در خصوص بازپرداخت اقساط معوق آن‌ها در بحران‌های مالی؛
كمك به حذف واسطه‌های غيرضروری در فرآيند توليد تا مصرف و حمايت دولت از دستيابی تعاونی‌ها به بازار نهايی.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با هدف پوشش این خلا نظری با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.