مطالعه تجارب موفق برخی کشورها در عرصه تعاونی‌ها

خلاصه سیاستی شماره سیزده/13
تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
بهار 1399

چه کسی مخاطب گزارش است؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
پیام‌های کلیدی:
تعاونی‌ها الگویی مناسب جهت ارتقای کمی و کیفی مشارکت آحاد جامعه در تصمیم گیری‌های اقتصادی؛
لزوم مطالعه تجارب موفق کشورها در عرصه تعاونی‌ها:
فراهم سازی بسترهای لازم به منظور طراحی و توسعه الگوی تعاونی‌ها در کشور.
فراهم سازی ظهور هرچه بیشتر نقش واقعی اقتصادی تعاونی‌ها در اقتصاد ملی.
گزینه‌ها و توصیه‌های سیاستی:
در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های موفق توسعه تعاونی‌ها توسط برنامه‌ریزان در کشور؛
برخی اهم این سیاست‌ها:
لزوم تمرکز عمده فعالیت تعاونی‌ها بر فعالیت‌های تولیدی دارای ارز شافزوده بالا؛
تخصصی سازی مدیریت تعاونی‌ها؛
لزوم تعامل بهینه تعاونی‌ها با یکدیگر در جهت رشد و توسعه بهتر خود در فضای رقابتی و بر اساس مکانیسم‌های بازار نظیر ادغام آن‌ها با یکدیگر؛
توافق و پذیرش ملی ترجیح تعاونی‌ها در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور؛
تخصیص منابع مالی بسیار در جهت توانمندسازی و تحقیق و توسعه تعاونی‌ها؛
نهادینه‌سازی روحیه تعاون از طریق آموزش اصول و اندیشه تعاون توسط نظام آموزش و پرورش.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با هدف پوشش این خلا نظری با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.