تعاونی‌ها عاملی مهم در جهت توسعه کارآفرینی در کشور

خلاصه سیاستی شماره نوزده/19
تهیه شده در دپارتمان اقتصادی
بهار 1399

چه کسی مخاطب گزارش است؟
وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی.
پیام‌های کلیدی:
لزوم تکیه کشور بر ظرفیت‌های اقتصاد ملی در پی تجربه جدید شکست غرب در آزمون جهانی ناشی ازکرونا؛
کارآفرینی:
عامل مؤثر ایجاد اشتغال مولد در کشور؛
موتور تحول و عامل پویایی اقتصاد کشور؛
پیش شرط لازمِ موفقیت تعاونی‌ها؛
بهبود دهنده کیفیت زندگی‌ها؛
زمینه ساز توزيع عادلانه درآمد در اقصی نقاط کشور؛
عاملی مؤثر به منظور بهره برداري از منابع در جهت بهره‌وري ملي.
دستاوردهاي توسعه اقتصادي غرب مرهون توسعه کارآفريني به ويژه از طريق تعاونی‌ها؛
اهم کارکردهای تعاونی‌ها در جهت توسعه کارآفرینی:
حمايت و تقويت کسب و کارهای کوچک و متوسط؛
فراهم نمودن امکانات زير بنايي براي کارآفرينان؛
افزايش قدرت رقابت براي حضور در بازارهاي محلي، ملي و منطقه ای؛
فراهم کردن حمايت‌هاي فني و خدمات مشاوره‌اي در زمينه کارآفريني.
اهم ابزارهای دولت در جهت توسعه کارآفرینی:
سيستم آموزشي؛
برخورداری از منابع بسیار جهت انواع حمایت‌ها و ارائه تسهيلات و خدمات؛
اشاعه فرهنگ و ترويج روحيه کارآفريني.
گزینه‌ها و توصیه‌های سیاستی
توجه به توانمندی دولت‌ها در جهت توسعه کارآفرینی؛
به کارگیری راهکارهای ذیل در جهت توسعه کارآفرینی از سوی تعاونی ها:
تعبیه برنامه‌های آموزشی عملیاتی منسجم و منظم در زمینه کارآفرینی؛
شکل گیری گروه‌ها و واحدهاي مختص نوآوري و خلاقيت؛
تعبیه سيستم تشويق و پاداش مناسب و مبتني بر نوآوري؛
فراهم سازی بسترهای لازم به منظور امکان بروز بیشتر خلاقیت و کارآفرینی اعضا.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.