معرفی انواع مدل‌های تأمین اعتبار خرد جهت بهره‌گیری تعاونی‌ها

خلاصه سیاستی شماره بیست و چهار/24
تهیه شده در دپارتمان حقوقی
تابستان 1399

مخاطبان گزارش:
معاونت تعاون؛ دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونیها و کلیه تعاونیهای سراسر کشور
پیام‌های کلیدی گزارش:
سرمایه گذاری گروهی؛ بهترین روش تأمین اعتبار خرد بر اساس تجارب بین المللی
فراهم سازی بسترهای اجتماعی و اقتصادی پلتفرم‌های جذب سرمایه گروهی، به عنوان پیش نیاز استفاده از روش سرمایه گذاری مذکور
گزینه‌های سیاستی موجود:
بهره گیری تعاونی‌ها از ظرفیت‌های ویژه تأمین مالی سرمایه‌گذاری گروهی
طراحی پلتفرم‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معرفی و شناساندن روش تأمین سرمایه گروهی به سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران
تقویت نوآوری در فرآیند تولید تعاونی‌ها به منظور جذب بیشتر سرمایه‌گذاران

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.