بررسی اهم اسناد بالا دستی کشور با هدف منشأ شناسی سهم آرمانی تعاونی‌ها (25 درصد) از اقتصاد ملی

خلاصه سیاستی شماره بیست و نه/29
تهیه شده در دپارتمان اقتصادی
تابستان 1399

مخاطبان پیشنهادی گزارش:
دفتر مقام معظم رهبری؛ مجلس شورای اسلامی؛ نهاد ریاست جمهوری و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پیام‌های کلیدی گزارش:
تعدد و پراکندگی اسناد بالا دستی مرتبط با یک موضوع مشخص؛
عدم تبیین دقیق چرایی اهداف کمی تعبیه شده در اسناد بالادستی؛
عدم امکان ارزیابی‌های دقیق بر اساس اسناد بالادستی.
گزینه‌های سیاستی موجود:
لزوم تبیین دقیق اهداف کمی و آرمانی شاخص‌های مختلف در متن یا ضمیمه اسناد بالادستی؛
لزوم تطبیق زمانی اسناد بالا دستی مشخصاً قانون‌های برنامه توسعه با زمان فعالیت دولت‌ها؛
لزوم طراحی و انجام پروژهای مشخص با هدف بررسی الزامات تحقق سهم آرمانی تعاونی‌ها از اقتصاد ملی؛
لزوم تعبیه بخش مستقل تعاون در سایر نهادهای دولتی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
لزوم یکپارچه سازی بانک‌های اطلاعاتی حوزه تعاون.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با هدف پوشش این خلا نظری با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.