مروری بر سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تعاون

خلاصه سیاستی شماره سی و یک/31
تهیه شده در دپارتمان اقتصادی
تابستان 1399

چه کسی مخاطب گزارش است؟
معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه
پیام‌های کلیدی گزارش:
لزوم حمایت دولت از تعاونی‌ها در قالب تأمین زیرساخت‌های قانونی؛
عدم مداخله دولت در مدیریت و مسائل داخلی تعاونی‌ها؛
نقش مهم معافیت‌های مالیاتی در حمایت‌های مالی از تعاونی‌ها.
گزینه‌های سیاستی موجود:
افزایش نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ملی از طریقِ:
بهرهگیری از ظرفیت تبلیغاتی بخش عمومی در راستای معرفی هر چه بیشتر نقش تعاونی‌ها در پیشبرد اهداف اقتصادی؛
برون‌سپاری پروژه‌های بخش عمومی به بخش تعاونی؛
حمایت از فعالیت تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد با اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.