نسبت تعاون و اسلام

گفتگوی سیاستی شماره دو/2
زمستان 1399

این گزارش توسط دپارتمان فرهنگی-اجتماعی اندیشکده تعاون و بر اساس مباحث مطرح شده در نشست علمی با عنوان «نسبت اسلام و تعاون» تهیه شده است. این نشست در تاریخ 27. 9. 1399 از ساعت 14:30 الی 17:00  با حضور اساتید و خبرگان حوزه تعاون به صورت مجازی و حضوری برگزار گردید.

علت شکل­گیری نشست:

دپارتمان فرهنگی-اجتماعی این نشست را با ارجاع به دو هدف اصلی تعریف شده در اساسنامه شامل: تعامل مؤثر با صاحب نظران، محققین و ایده‌پردازان حوزه تعاون و بازتولید گفتمان و فرهنگ تعاون برای جامعه ایران، برگزار نمود. عنوان این نشست با عنوان «نسبت تعاون و اسلام» است و سند گفتگوی سیاستی حاضر، مستخرج از آن به پیوست صورتجلسه آن تنظیم شده است.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.