بررسی نیازهای فناورانه و نوآورانه تعاونی‌های مصرف

گفتگوی سیاستی شماره سه/3
زمستان 1399

این گزارش توسط دپارتمان اقتصاد اندیشکده تعاون و بر اساس مباحث مطرح شده در نشستی علمی با عنوان "بررسی نیازهای
فناورانه و نوآورانه تعاونی‌های مصرف" که در سالن اصلی ساختمان منتا مورخ 4 / 11 / 1399 به مدت قریب به دو ساعت برگزار شد، تهیه شده است.


علت شکلگیری نشست:

این نشست و سند گفتگوی سیاستی مستخرج از آن، بر اساس سلسله رویدادهای هفتگی مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران "منتا " ذیل عنوان کلی هم‌اندیشی نوآوری و تعاون، به منظور توسعه و حل مشکل حوزه تعاون کشور از بستر فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه، ایده پردازی و اجرا شده است.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.