ماهیت سهام ممتاز و انواع آن با نگاهی بـه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس

گزارش شماره دو/ 2
تهیه شده در دپارتمان حقوقی
تابستان 1400

در لايحه قانون تجارت، قانون‌گذار تعريف دقيقي از سهام ممتاز ارائه نكرده است، تنها اشاره قانون‌گذار به اين نوع سهام در تبصره 2 ماده 24 لایحه اصالحیه قانون تجارت مي‌باشد که مقرر می‌دارد: در صورتي‌كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند، اين سهم ممتاز ناميده مي‌شوند بدين ترتيب سهام ممتاز را مي‌توان در مقايسه با سهام عادي بهتر شناخت و از اين طريق مي‌توان ويژگی‌ها و مزاياي مثبت و منفي كه براي سهام ممتاز در نظر گرفته شده است را از سهام عادي متمايز نمود. پارهاي از حقوقدانان در تعريف سهام ممتاز نوشته‌اند: سهامي است كه به موجب اساسنامه يا طبق تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت امتياز يا امتيازات خاصي نسبت به ساير سهام همان شركت به دارنده خود اعطا مي‌كند (اسكيني، 1385 ،ص. 76 و ستوده تهراني، 1380 ،ص. 74). به عبارت ديگر می‌توان گفت سهام ممتاز، سهامي است كه هنگام صدور، براساس اظهارنامه يا اساسنامه، نسبت به ديگر سهام شركت امتياز اضافي مثل پرداخت سود سهام به صورت ثابت، اولويت در بازپرداخت سرمايه هنگام انحالال شركت، حق رأي بيشتر نسبت به ديگر سهام‌داران را براي سهام‌دار ايجاد مي‌كند.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.