معرفی انواع اسناد سیاستی

گزارش: شماره 4
تهیه شده در اندیشکده تعاون و توسعه
تاریخ انتشار: پاییز 1400

در این متن تلاش شده است تا انواع اسناد (گزارشات) سیاستی  معرفی شوند و در نهایت فرمت و قالب مناسب برای ارائه گزارشات به اندیشکده تعاون و توسعه، مخاطب خاصِ دانشگاهی و وزارت تعاون معرفی و طراحی شود. بر همین اساس، انواع اسناد سیاستی مورد استفاده در غالب اندیشکده‌ها و مؤسسات سیاست پژوهی معرفی شده و سپس انواع مورد استفاده آن در اندیشکده تعاون توسعه پیشنهاد می‌شود. لازم به ذکر است که بررسی حاضر بنا به اختصار و با توجه به نیاز فعلی اندیشکده تعاون و توسعه بوده و نقصان احتمالی در بررسی و مشاهده همه انواع اسناد سیاستی، دور از ذهن نیست. لذا پیشاپیش از خوانندگان تقاضا می‌شود که در صورت آشنایی با نوع یا انواع دیگری از این دسته از اسناد، اندیشکده تعاون و توسعه را از ماهیت و چیستی آن با خبر سازند.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.