مروری بر پروژه‌های UNIDO در فقرزدایی

گزارش: شماره 5
تهیه شده در اندیشکده تعاون و توسعه
تاریخ انتشار: پاییز 1400

توسعه صنعتی فراگیر و پایدار و رشد اقتصادی پایدار، ایجاد مشاغل و درآمد مناسب را ممکن می‌سازد که خود به کاهش فقر، گرسنگی و نابرابری کمک کرده و در عین حال سلامت و رفاه را بهبود می بخشد . تا کنون صنعتی شدن، صدها میلیون نفر را با ایجاد شغل و درآمد از فقر نجات داده است. با این حال، پیشرفت در سطح کشورها نابرابر بوده و بسیاری از مردم فقیر هستند، به ویژه در مناطقی که سطح صنعتی شدن پایین است. در مناطق در حال توسعه از هر پنج نفر یک نفر هنوز با کمتر از 1.25 دلار در روز زندگی می‌کند. به طور همزمان، به علت تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی نیاز به اقدامات بیشتری نیز احساس می‌شود. این تحولات جهانی تاکید دارد که انگیزه قوی برای پیشبرد توسعه صنعتی فراگیر و پایدار کلیدی برای کاهش فقر و دستیابی به سایر اهداف توسعه است.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.