حکمرانی تعاونی یا حکمرانی شرکتی:

درس آموزه‌هایی از قوانین تعاون سایر کشورها برای تحقق حکمرانی تعاونی در ایران

خلاصه سیاستی شماره چهل/ 40
تهیه شده در دپارتمان فرهنگی و اجتماعی
زمستان 1400

این مقاله چارچوب نظری جدیدی برای فهم حکمرانی تعاونی‌ها و انجمن‌های همیاری ارائه می‌کند. ادبیات نظری حکمرانی تعاونی به نسبتِ حکمرانی شرکتی توسعه نیافته است. مطلب حاضر در این خلاصه سیاستی به طور مختصر به دنبال بازنگری چشم‌اندازهای اصلیِ نظریِ موجود در این زمینه است و بحث دربارۀ اینکه چطور نظریات سنتی و کلاسیک حوزه حکمرانی شرکتی می‌توانند برای توسعه ادبیات حکمرانی همیارانه (تعاونی‌محور) و انجمن‌های همیاری، مفید باشند.


 
عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.