مجلد هفت جلدی بولتن‌های سیاستی اندیشکده تعاون و توسعه منتشر شد

دو سال قبل بود که فعالیت اندیشکده تعاون و توسعه به عنوان نخستین اندیشکده تخصصی تعاون در منطقه، آغاز شد. در طول این دو سال، فعالیت اندیشکده بر مبنای اصول متداول و شناخته شده اندیشکده‌ها در جهان، و با تکیه بر استخراج توصیه‌های سیاستی از پژوهش‌های پیشین و شهود خبرگان این عرصه متمرکز شده بود. یکی از قالب‌های پر استفاده در اندیشکده، بولتن‌های سیاستی بودند که به سبب پراکندگی موضوعات کار شده و مشخص نبودن محور فعالیت‌های در هر یک از آن‌ها، گاهی خوانندگان دچار این ابهام می‌‌شدند که آیا اساساً ارتباط معنی‌دار و منطقی میان متون نگارش شده وجود دارد یا خیر. بر همین اساس بود که ایده تولید اثر حاضر در اندیشکده شکل گرفت.

حال در متن پیش‌رو، با مجلدی هفت‌گانه از مجموعه بولتن‌های سیاستی اندیشکده تعاون و توسعه مواجهیم که به ترتیب و بر اساس زمان انتشارشان دسته‌بندی نشده‌اند، بلکن هر مجلد به لحاظ مفهومی و موضوعی صورت‌بندی شده‌است. هفت مجلد حاضر به ترتیب عبارتند از: آموزش، فرهنگ و تعاونی‌ها؛ محرومیت زدایی در تعاونی‌ها؛ اشکال نوظهور تعاونی؛ نقش تعاونی‌ها در سلامت، محیط زیست و مبارزه با فساد؛ تعاونی‌ها در سایر کشورها؛ تأمین مالی در تعاونی‌ها؛ آمار و ارقام بخش تعاون.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.