نخستین جشنواره پژوهش‌های برتر حوزه تعاون برگزار می‌شود / اهدای «نشان شهید بهشتی»

گزارش تصویری نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی پژوهش‌های برتر حوزه تعاون

در جلسه شورای سیاست‌گذاری نخستین جشنواره پژوهش‌های برتر حوزه تعاون، اهدای «نشان شهید بهشتی» و تشکیل دبیرخانه دائمی به تصویب رسید.

نخستین جشنواره پژوهش‌های برتر حوزه تعاون برگزار می‌شود / اهدای «نشان شهید بهشتی»

جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره ملی پژوهش‌های برتر حوزه تعاون

در جلسه شورای سیاست‌گذاری نخستین جشنواره پژوهش‌های برتر حوزه تعاون، اهدای «نشان شهید بهشتی» و تشکیل دبیرخانه دائمی به تصویب رسید.

جشنواره ملی پژوهش‌های برتر حوزه تعاون

جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با تاکید بر شعار "جهش تولید" شهریور ۹۹ برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال اثر به این جشنواره ۳۱ مرداد ماه ۹۹ است.